Stijlgids verkiezingen2017.info

Bent u geïnteresseerd om ook te publiceren op deze website? Bent u geïnteresseerd in de gedachten achter deze website? Dan bent u hier aan het goede adres.

Missie

Het is behulpzaam voor het opzetten van een website (of, eigenlijk voor alles) om heel duidelijk voor ogen te hebben wat het doel is. Dit maakt het beslissen van andere zaken gemakkelijker doordat er een goede focus is op het eindresultaat. Vandaar het missionstatement:

“Verkiezingen2017.info streeft naar het aanbieden van een overzichtelijke doch diepgaande discussie van de verkiezingsprogramma's in de Tweede Kamerverkiezingen van Maart 2017”

De doelgroep van deze website is personen die geïnteresseerd zijn in deze diepgaande discussie; mensen die zelf actief op zoek gaan naar meer informatie.

Gebruikerservaring

De website is ontworpen om met zo weinig mogelijk gebruikersinteractie de maximale hoeveelheid relevante informatie te tonen. Om deze reden is de website 'plat' ontworpen: er is één landingspagina die linkt naar alle beschikbare pagina's op de website. Idealiter zou er alleen een landingspagina zijn met alle informatie daarop, echter zou dit de overzichtelijkheid en dus gebruiksvriendelijkheid sterk verslechteren.

De visuele stijl is er principieel op gericht om de gebruiker te helpen met het zien van informatie. Dit betekent onder andere dat:

Deze algemene richtlijnen zorgen voor een aantal concrete ontwerpbeslissingen. Niet al deze beslissingen zijn oncontroversiëel. Specifiek:

Schrijfstijl

De schrijfstijl is wederom bedoeld om zo accuraat mogelijk informatie over te brengen. Gezien de doelgroep geïnteresseerd is in dit onderwerp en meer wil weten, hoeft de schrijfstijl niet op basisschoolniveau te zijn. Dat is echter geen goede reden om er een rommeltje van te maken:

Voor al deze richtlijnen geldt dat ze niet overal en altijd van toepassing zijn; er mag mee gespeeld worden. De functie van de meeste richtlijnen is verhoging van de leesbaarheid, verbetering van informatiedichtheid en consistentie.

Programmeerstijl

Het doel van de website is om content zo effectief mogelijk naar de gebruiker te krijgen. Dus:

© Emile Nijssen en genoemde gastauteurs en bronnen. Bugs? Fouten in de tekst? Neem contact met mij op. Gastauteur worden? Lees ook de stijlgids.